Ajuntament de Manacor

Ajuntament de Manacor

Població

Població: Manacor

Adreça

Adreça: Plaça convent, s/n

Horari

Horari: De dilluns a divendres

Telèfon

Telèfon: 971849100

Email

Email: Batlia@manacor.org

Web

Web: Manacor.org

Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Manacor