Col·lectiu de Dones de Llevant

Col·lectiu de Dones de Llevant

Població

Població: Manacor

Adreça

Adreça: -

Horari

Horari: -

Telèfon

Telèfon: 634353244

Email

Email: donesdellevant3@gmail.com

Associació eco-feminista que aposta per posar la vida al centre i la protecció del medi ambient, alhora que promou la cura del planeta i la biodiversitat. Compromeses amb l'erradicació del sistema patriarcal i del capitalisme per aconseguir la igualtat de drets, de tracte i d'oportunitats entre homes i dones. Fomenten la participació de les dones en la vida social, política, laboral i econòmica.Un dels principals objectius del Col·lectiu de Dones de Llevant és la lluita contra la violència masclista. S'ha d'erradicar aquesta xacra de la nostra societat. Per això cal donar molta importància a la prevenció i fer un acompanyament a les dones víctimes.
Col·lectiu de Dones de Llevant