Contacontes

Sa cova de sa bruixa Joana

Sa cova de sa bruixa Joana
Gener 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Institució Pública Antoni M. Alcover

Institució Pública Antoni M. Alcover

Dies

Dies: 30 de gener

Hores

Hora: 9.30 h, 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h

Durada

Durada: 30 min

Lloc

Lloc: Institució Pública Antoni M. Alcover

Mobilitat Ruduïda

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Un al·lotet geperut entra a la cova de na Joana, però, què passarà? Aquesta rondalla, molt popular a Ciutat, fou contada a Antoni M. Alcover per la poetessa llucmajorera Maria Antònia Salvà.
Contarondalles a càrrec de Sebastià Riera Pocoví pels alumnes de 6è d'Educació Infantil. Les reserves han estat gestionades directament amb els centres escolars.